image

På tur

Podkastserie for deg som har lyst til å vite mer om Trondhjems Turistforenings turisthytter og stiene mellom dem i Trollheimen og Sylan. I denne radio- og podkastserien får du høre om tilblivelsen av Trondhjems Turistforening, og om de til sammen 18 hyttene foreningen har gjort det mulig for både medlemmer og ikke-medlemmer å benytte seg av. Du får også høre om hvordan turfolket selv opplever både turisthyttene og vandringen langs de merkede stiene i fjellet, det være seg om de vil gå alene, med venner, eller på guidet gruppetur i regi av turistforeningen. Programserien, «På tur» er et resultat av samarbeid mellom programskaperne Andreas Reitan i Nea Radio og Morgan Frelsøy i Radio E6, og har latt seg gjennomføre grunnet støtte fra Medietilsynet. Trondhjems Turistforening har ikke lagt føringer for- eller på noen måte blandet seg inn programskapernes arbeid.

Episoder